3D animace pro web

Pro webové stránky nabízíme tvrobu animaci ve flashi i 3D animace produktů, výtobních postupů a dalích...

Flash nanimace nabídka služeb:

Nabízíme našim zákazníkům návrh tvorbu flash aniamcí po stránce grafické i obsahové. Výhodou flash animací je uiverzálnost jejich využití. Nejčastější je využítí na webových stránkách či v CD katalozích jejich využití je však širší a to v podobě firemních prezentací či velkoplošných projekcí.

Mezi základní flash animace řadíme:

Flash bannery

Krátké reklamní spoty s úkolem zaujmout nebo prezentovat produkt. Flash bannery jsou často používané na webových stránkách, kde stránky oživují a přitahují pozornost uživatele na prezentovaný produkt.

Flash hlavičky

Animované doplňky hlaviček webových stránek s úkolem oživit. Flash hlavičky mohou sloužit také pro snazší orientaci na webových stránkách. Flash dává prostor pro práci s grafikou a je tedy výrazným přínosem v designu stránek.

Flash animace

Tímto názvem označujeme obecně animace vytvořené v prostředí Adobe flash (například intra). Jejich využití lze nalézt ve všech oblastech marketingu, ať už v online či v offline prezentacích.

Flash animace kvalitní základ lehkého dynamického webu

 

Vizualizace produktů, animace, 3D animace

Do prezentační nástroje výrobků patří zcela jistě i vizualizace. Vizualizace je proces ve kterém je výrobek převeden do jeho 3D podoby a následně pomocí sofistikovaných softwarů graficky zpracován do výsledné podoby.
3D modely výrobků jsou následně nimovány pomocí jednoho z nejlepších nástrojů v oboru 3DS Max. Při vytváření těchto animací je navržen scénář po kterém následuje samotná realizace animace.

Využití vyzualizací a 3D animací

3D animace je možné využívat pro nejrůznější účely, především hlavně marketingové. Vyrobenou 3D animace je možné použít hned por několik účelů zároveň. Expor do několika formátů je standardní službou, kterou zákazníkům poskytujeme.

Animované prezentace pro veletržní výstavy

Veletržní prostředí umožňuje výrobcům oslovení zákazníků pomocí 3D prezentace na LCD monitorech či velkoplošných porjekcích. Návrh a tvroba této prezentace dovoluje během velmi krátké doby efektně představit výrobek, jeho konstrukci i výhody. Zákazníka snadno upoutá kvalitním zpracováním a přehledností.

Animované prezentace pro obchodní jednání

Obchodní jednání na profesionální úrovni představuje tvorbu kvalitní rezentace výrobků. V současné době nejpoužívanějším prezentační nástrojem je PowerPoint. Pro obohacení často textem přeplněných slidů, je možné využít 3D vizualizace výrobků. Zákazníkovi tak umožníte snadné pochopení výhod výrobku a zaujmete ho nevšecním zpracováním.

Animované prezentace pro webové stránky

Dalším z řady prezentačních nástrojů jsou samozřejmě webové stránky. Vizualizaci Vašeho produktu shlédné velké množství lidí, kteří podle statistik věnují jen velmi malé množství času detailního zkoumání obsahu textů. Pro zaujetí je velmi vhodným doplňkem právě animovaná prezentace výrobků. V současné době jsme schopni zajistit bezporblémov přehrávání této vyzualizace.

Animované prezentace pro další zpracování, interaktivní prezentace Flash

V případě, že již máte vizualizaci připravenou je možné využít ji pro práci v prostředí Flash. Flash umožňuje jinak statické prezentaci přidat interaktivní prvky. Totuo kombinací vznikají vemi elegantní a přitom vysoce funkční nástroje například pro CD/DVD či jiné prezentace.

Podívejte na článek Speciální flash aplikace a 3D animace.

 

 

 
Joomla SEF URLs by Artio