TAG: flash animace

...je přidružen k následujícím článkům:
Do prezentační nástroje výrobků patří zcela jistě i vizualizace. Vizualizace je proces ve kterém je výrobek převeden do jeho 3D podoby a následně pomocí sofistikovaných softwarů graficky zpracován do výsledné podoby.

3D_vizualizace 3D modely výrobků jsou následně nimovány pomocí jednoho z nejlepších nástrojů v oboru 3DS Max. Při vytváření těchto animací je navržen scénář po kterém následuje samotná realizace animace.

Využití vyzualizací a 3D animací

3D animace je možné využívat pro nejrůznější účely, především hlavně marketingové. Vyrobenou 3D animace je možné použít hned por několik účelů zároveň. Expor do několika formátů je standardní službou, kterou zákazníkům poskytujeme.
 • Animované prezentace pro veletržní výstavy

Veletržní prostředí umožňuje výrobcům oslovení zákazníků pomocí 3D prezentace na LCD monitorech či velkoplošných porjekcích. Návrh a tvroba této prezentace dovoluje během velmi krátké doby efektně představit výrobek, jeho konstrukci i výhody. Zákazníka snadno upoutá kvalitním zpracováním a přehledností.
 • Animované prezentace pro obchodní jednání

Obchodní jednání na profesionální úrovni představuje tvorbu kvalitní rezentace výrobků. V současné době nejpoužívanějším prezentační  nástrojem je PowerPoint. Pro obohacení často textem přeplněných slidů, je možné využít 3D vizualizace výrobků. Zákazníkovi tak umožníte snadné pochopení výhod výrobku a zaujmete ho nevšecním zpracováním.
 • Animované prezentace pro webové stránky

Dalším z řady prezentačních nástrojů jsou samozřejmě webové stránky. Vizualizaci Vašeho produktu shlédné velké množství lidí, kteří podle statistik věnují jen velmi malé množství času detailního zkoumání obsahu textů. Pro zaujetí je velmi vhodným doplňkem právě animovaná prezentace výrobků. V současné době jsme schopni zajistit bezporblémov přehrávání této vyzualizace.

 • Animované prezentace pro další zpracování, interaktivní prezentace Flash

V případě, že již máte vizualizaci připravenou je možné využít ji pro práci v prostředí Flash. Flash umožňuje jinak statické prezentaci přidat interaktivní prvky. Totuo kombinací vznikají vemi elegantní a přitom vysoce funkční nástroje například pro CD/DVD či jiné prezentace.

Podívejte na článek Speciální flash aplikace.
 
Flash není jen o jednoduchých animacích a všudepřítomných reklamách. Díky integrovanému programovacímu jazyku ActionScript, který je s každou další verzí (aktuálně AS3) mocnější a mocnější, je možné vytvářet specializované flash aplikace schopné například:

 • externě komunikovat s PHP jazykem a spouštět JavaScripty
 • načítat jednoduchá data z TXT souboru, strukturovaná data z XML souborů, nebo z MySQL databází
 • pracovat se zvukem, streamovat, vytvářet audio přehrávače a editory
 • externě načítat a zpracovávat obrázky (foto galerie)
 • pracovat s videem a to jak přehrávat, tak načítat a streamovat obraz z vaší webcamery
 • simulovat fyziku
 • aj...

Oceňovanou výhodou flash aplikací je prostor pro grafické zpracování. Strohé tabulkové řešení je možné nahradit velmi poutavou grafikou a efekty, které si zákazník oblíbí.

Realizovali jsme projekty, na kterých lze některé s funkcí demonstrovat.

 

Multikanálový mp3 přehravač ZOOM Advanced player (interaktivní flash aplikace)


Přehrávací a mixovací pult Advanced player představuje možnoti flashe v práci se zvukovými záznami. Jednotlivé záznamy jsou načítány automaticky podle požadavků přijímaných v popisném xml souboru.

 • streamované přehrávání mp3 zvukových stop, načítání mp3 do flashe
 • vícekanálové přehrávní zvukových stop
 • nezávislé ovládání hlasitosti jednotlivých zvukových stop i celku
 • interaktivní práce s přehravačem
 • možnost výběru oblasti a přehrávání ve smyčce
 • grafické zobrazení stopy včetně její délky

Prostředí flash umožnilo interaktivní aplikaci její jednoduché použití v prostředí interentu.

zoom

Prezentace funkce systému domácího vytápění Electrobock (interaktivní flash aplikace)


Interaktivní systém pro prezentaci systému domovního vytápění. Prezentace obsahuje řadu vizuálních efektů, je doprovázena mluvených komentářem, který reaguje na přívě se přehrávající část videa. Flash aplikace je vytvořena s pomocí 3D modelu virtuálního domu vytvořeného pomocí animačního softwaru 3D studia Max. Celá flash aplikace je nahrávána postupně,  aby nenarušovala plynulost přehrávání. Interaktivní aplikace je jednou z ozdob webových stránek http://www.elektrobock.cz/.

elbock

Konfigurátor pro sestavení dětského hřiště Karim (interaktivní flash aplikace)


Aplikace reprezentující možnosti využití flashe pro konfiguraci a objednání produktových sestav. Prvky, které je možno v aplikaci ovládat jsou načítány z externího datového xml souboru, ve kterém si provozovatel operativně upravuje názvy, rozměry, ceny či obrázky jednotlivých prvků 

Součástí aplikace je i tabulka vybraných prvků, kde je zobrazen seznam prvků v sestavě společně s výslednou cenou. Aplikace také umožňuje tisk aktuální sestavy. Editor je tedy v případě odeslání okamžité objednávky slouží zároveň pro specifikaci rozmístění požadovaných prvků.

KARIM 

Flash prezentace Vašich Produktů

MOderním prvke marketingu jsou 2D/3D interaktivní modely výrobků, kde je zákazníkovi umožněn náhled z různých pohledů. Použití těchto prezentací je velmi široké od animovaných prezentací na veltržních výstavách, internetové prezentace na webových stránkách až po funkční konfigurátory při jejich prodeji.

Co k výrobě vizuální  prezentace výrobku potřebujeme?

2D flash prezentace

Podklady pro 2D vizualizaci plynou přdevším z dostupných marketingových materiálů. Jedná se o různé fotky či samotné vizualizace. Z těch je potom na základě požadavků vytvářena animace či funkční flash aplikace.

3D Flash prezentace

V případě 3D interaktivnch aplikací je podkladem 3D model vytvořených v některém z dostupných programů ProEngeneer, Inventor, Autocad či Solid Works. Pro vizualizaci těchto modelů e použit excelentní program 3DS MAX. Jednotlivé animace pak jsou umístěny do prostředí flash, kde je animace doplněna o interaktivní prvky.


Související stránky portálu PDVisual

 

Adobe Flash je bezesporu nejrozšířenější webový vizualizační nástroj a v největší formě je na webu využíván pro tvorbu reklam nebo malých animací oživujících jinak statický obsah webových stránek.

Flash nanimace nabídka služeb:
Nabízíme našim zákazníkům návrh tvorbu flash aniamcí po stránce grafické i obsahové. Výhodou flash animací je uiverzálnost jejich využití. Nejčastější je využítí na webových stránkách či v CD katalozích jejich využití je však širší a to v podobě firemních prezentací či velkoplošných projekcí.

Mezi základní flash animace řadíme:

Flash bannery

Krátké reklamní spoty s úkolem zaujmout nebo prezentovat produkt. Flash bannery jsou často používané na webových stránkách, kde stránky oživují a přitahují pozornost uživatele na prezentovaný produkt.

Flash hlavičky

Animované doplňky hlaviček webových stránek s úkolem oživit. Flash hlavičky mohou sloužit také pro snazší orientaci na webových stránkách. Flash dává prostor pro práci s grafikou a je tedy výrazným přínosem v designu stránek.

Flash animace

Tímto názvem označujeme obecně animace vytvořené v prostředí Adobe flash (například intra). Jejich využití lze nalézt ve všech oblastech marketingu, ať už v online či v offline prezentacích.

Flash animace kvalitní základ lehkého dynamického webu ...

 
Joomla SEF URLs by Artio