Používané technologie webu

Technologie webových applikací

K naší práci využíváme PHP, Javu, JavaScript, Flash, CSS. Dále databázi MySQL.

PHP, HTML

  • PHP je skriptovací programovací jazyk, který běží na serveru. Jeho výstupem zpravidla bývá přímo HTML kód a ten je pak zobrazen na straně klienta.

Java

  • Java je objektově orientovaný jazyk. Na straně serveru pro jeho chod lze využít Apache Tomcat.
  • Javascript je skriptovací objektově orientovaný jazyk. Je prováděn na straně klienta - přímo v prohlížeči, většinou najde využití pro interaktivní prvky a různé efekty. Důležité je uvést, že s programovacím jazyke Java nema společného vůbec nic - tedy rozhodně nezaměňovat.

Flash

Flash je grafický vektorový program. Má vlastní programovací jazyk - ActionScript.
  • CSS (Cascading Style Sheets) - popisuje, jak se budou stránky napsané v HTML finálně zobrazovat v prohlížeči. Stylování stránek tímto způsobem je velmi elegantní a jednoduše administovatelné.

    Databáze MySQL

  • MySQL je databázový systém šířen jak pod GPL tak i pod komerční licencí. Komunikace s ním probíhá pomocí SQL.

Pro běh Joomly je potřeba, aby na serveru bylo PHP a  MySQL. Tyto podmínky v dnešní době splňuje většina hostingů.
 
Joomla SEF URLs by Artio