Webové stránky a portály - střední a velké

Webové stránky středního a velkého rozsahu stavíme dle potřeb zákazníků na redakčních systémech CMS Joomla, CMS Jahia a Open CMS.

Čím se "velké" webové stránky vyznačují?

Velikost webových stránek se nepočítá pouze na množství zobrazovaného textu, ale zejména na nároky funkční. Oproti webovým stránkám malého rozsahu jsou využity pokročilejší funkce redakčních systémů (CMS Joomla, CMS Jahia, Open CMS), ale zejména jsou vyvíjeny rozšiřující komponenty přesně pro potřeby zákazníka.

Jedná se například o speciální úpravy pro E-shopy, informační protály či administrace soutěží her a dalších...

Postup realizace zakázky se obykle řídí těmito kroky:

1. Specifikace potřeb zákazníka

Velmi detailně se zabýváme potřebami zákazníků a společně s nimi definujeme nejlepší řešení. Vybíráme také mezi jednotlivými redakčními systémy v závislosti na požadavcích.

2. Grafický návrh a struktura webových stránek


V případě informačních portálů hraje významnou roli struktura webu. Ta definuje přehlednou orientaci  uživatele na stránkách portálu. Z výsledků zákaznických potřebech, z rozsahu portálu a skupiny uživatelů navrhneme optimální strukturu webového portálu tak, aby plnil svoji funkci. Grafickým návrhem je pak přehlednost a elegance stránek podtržena a doleděna do detailů.

3. Realizace a oponování  výsledků


Na základě specifikace potřeb, struktury a grafiky webového portálu probíhá realizační část. V jejím průběhu je stanoveno několik kontrolních termínů, kde je zákazníkovi představen současný stav zakázky a je řešen další postup.


4. Pilotní provoz


Akceptací díla práce na portálu nekončí. Vemi často přichází tzv. pilotní provoz, kde zákazník vkládá požadovaný obsah a testuje jednotlivé komponenty. V průběhu pilotního provozu často dochází k návrhům na změnu požadavků a zejména jejich doplnění.


5. Provozní podpora

V rámci podpory nabízíme služby v mnoha rovinách. Od SEO optimalizace, helpdesk až po kompletní adminsitrací portálu. 


Související stránky

Používané technologie webu, Základni flash animace, 3D animace pro webReference
 
Joomla SEF URLs by Artio